sobota, 20 kwietnia 2013

Dzień 110. Mam balona!

Radość dziecka - oto co chciałabym odzyskać.
Chociaż... może ja nigdy jej nie miałam?