czwartek, 14 lutego 2013

Dzień 45. (Komar)

Tak pojedynczo, odłączony od stada górującego nad miastem, może trochę smutny, czeka na wiosnę...