sobota, 23 lutego 2013

Dzień 54. (Shine bright)

Myślę, że dzięki tym codziennym zdjęciom, coraz lepiej rozumiem co chce pokazywać, choć dopiero to we mnie dojrzewa. 
I umacniam się w przekonaniu, że chce zajmować się fotografią na poważnie, jednak wciąż się tym bawiąc.
Nie da się inaczej.

I think, that thanks to the every-day photos, I'm starting to understand better, what I want to show, although it's still growing up in my.
And I'm more sure with every day, that I wanna be photographer for serious, but still having fun.
'Cuz  it can't be in other way.